Cartref > Newyddion > Arddangosfa

Beth i roi sylw iddo wrth ddefnyddio'r toiled

2021-10-14

1. Peidiwch â rhoi caniau sbwriel wrth ymyl ytoiled
Rwy'n credu bod pawb fel arfer yn rhoi can sbwriel wrth ymyl y toiled, ac yna'n taflu'r papur ail-law ynddo, o leiaf am fwy na dau ddiwrnod yno. Mae'r toiled yn gymharol llaith, a gall y papur yn y sbwriel fridio bacteria yn hawdd pan fydd yn gwlychu. Mae ein corff dynol yn cael effaith fawr. Felly, mae'n well peidio â gosod caniau sbwriel yn ein hystafell ymolchi.

2. Gorchuddiwch ysedd toiledwrth fflysio
Os byddwch chi'n agor caead y toiled wrth fflysio, mae'r seiclon y tu mewn i'r toiled yn hawdd i fridio bacteria, ac yna yn yr awyr am ychydig oriau, bydd ein brwsys dannedd, cwpanau cegolch, a thywelion yn cael eu heintio â bacteria.

3. Cadwch y brwsh toiled yn lân
Os nad yw'r brwsh toiled yn lân ac yn sych, bydd yn dod yn ffynhonnell llygredd. Bob tro y byddwn yn brwsio'r baw, bydd rhywfaint o faw yn cael ei staenio ar y brwsh. Argymhellir ei rinsio eto. Ar ôl rinsio, draeniwch y dŵr, chwistrellwch y diheintydd, ac yna hongian y brwsh toiled, nid yn y gornel.