Oeddet ti'n gwybod

  • Dewiswch faint a siâp eich sedd toiled
  • Deunydd gwahanol o sedd toiled
  • Swyddogaeth colfach agos meddal

Sut i ddewis siâp sedd toiled?


Mae sedd y toiled yn rhan o gael sedd toiled wych. Ar wahân i ymddangosiad mae yna lawer o agweddau a nodweddion y dylid eu hystyried wrth ddewis y sedd toiled perffaith ar gyfer eich ystafell ymolchi megis maint, nid yw pob toiled yr un peth felly mae'n bwysig dod o hyd i un sy'n cyd-fynd orau â'ch maint a'ch siâp.

Dyma'r broses o sut i ddewis siâp sedd toiled.

Dyma sut i fesur maint sedd toiled:

Bydd angen i chi gymryd 4 mesuriad o'ch toiled: Hyd, lled, uchder a phellter rhwng tyllau gosod.

1. Am hyd, gosodwch un pen o'ch tâp mesur rhwng y tyllau gosod ac ymestyn allan i ben blaen eich toiled.2.Ar gyfer lled, mesurwch ar draws y badell ar y pwynt ehangaf.3.Ar gyfer uchder, mesurwch y pellter rhwng y tyllau gosod a'r seston neu'r wal.4. Sylwch ar y pellter rhwng y 2 dwll gosod oherwydd gall y rhain amrywio rhwng seddi weithiau.